- Zabezpecenie
Home arrow Zabezpecenie
Home    Contacts
03.04.2020
Online

Nadštandardné mechanické zabezpečovacie zariadenie motorových vozidiel.
Systém TECNOBLOCK je novinkou na slovenskom trhu mechanických zabezpečení vozidiel a ponúka komplexnú ochranu Vášho vozidla na báze mechanického blokovania hydraulického okruhu spojky a brzdovej sústavy, doplnené elektornickým imobilizérom. Ponúkame dva systémy zabezpečenia:

06K1 - Zariadenie pracuje na princípe jednosmerného
uzamknutia hydraulického systému bŕzd.
Pri uzamknutom systéme po stlačení brzdového pedálu nastane zablokovanie kolies a vozidlom nie je možne viac manipulovať.
Taktiež sa spustí elektronický imobilizér čím sa znemožní naštartovanie vozidla.

12K - Zariadenie pracuje na princípe jednosmerného
uzamknutia hydraulického systému bŕzd a spojky súčastne.
Pri uzamknutom systéme po stlačení brzdového pedálu nastane zablokovanie kolies a vozidlom nie je možné viac manipulovať.
Pri stlačení pedálu spojky zostáva spojka vytlačená,
čím sa znemožní uvedenie vozidla do pohybu.
Zároveň elektornický imobilizér znemožní naštartovanie vozidla.
Zariadenie nie je možné namontovať do vozidiel s mechanickým ovládaním spojky (lankové ovládanie).

 

Obsluha: Odomknutie a uzamknutie sa vykonáva len otočením kľúča v zámkovej
vložke mechanického zabezpečovacieho zariadenia TECNOBLOCK. Kľúče dodávané k zariadeniu sú produktom špičkového Švajčiarskeho
výrobcu patentných zámkov a každý kľúč je nenapodobiteľný originál bez možnosti duplikovania. Po strate kľúča je potrebná výmena
celého zariadenia TECNOBLOCK za nové.
K zariadeniu dodávame štandardne sadu troch kľúčov.

Použitie: Mechanické zabezpečovacie zariadenie TECNOBLOCK
je použíteľné na všetky sériovo vyrábané vozidlá.

Umiestnenie vo vozidle: Zámková vložka je umiestnená tak,
aby nenarúšala pôvodný vzhľad interiéru vozidla.
Viditeľná je iba LED dióda, signalizujúca uzamknutie systému.